Política de cookies

8. Activació/ desactivació i eliminació de cookies

Pots utilitzar el teu navegador d’Internet per a eliminar les cookies de manera automàtica o manual. També pots especificar que unes certes cookies no poden ser col·locades. Una altra opció és canviar els ajustos del teu navegador d’Internet perquè rebes un missatge cada vegada que es col·loca una cookie. Per a obtindre més informació sobre aquestes opcions, consulta les instruccions de la secció «Ajuda» del teu navegador.

Tingues en compte que la nostra web pot no funcionar correctament si totes les cookies estan desactivades. Si esborres les cookies del teu navegador, es tornaran a col·locar després del teu consentiment quan tornes a visitar les nostres webs.

9. Els teus drets respecte a les dades personals

Tens els següents drets respecte a les teues dades personals:

  • Té dret a saber per què es necessiten les teues dades personals, què succeirà amb ells i durant quant temps es conservaran.
  • Dret d’accés: tens dret a accedir a les teues dades personals que coneixem.
  • Dret de rectificació: tens dret a completar, rectificar, esborrar o bloquejar les teues dades personals quan ho desitges.
  • Si ens dones el teu consentiment per a processar les teues dades, tens dret a revocar aquest consentiment i al fet que s’eliminen les teues dades personals.
  • Dret de cessió de les teues dades: tens dret a sol·licitar totes les teues dades personals al responsable del tractament i a transferir-los íntegrament a un altre responsable del tractament.
  • Dret d’oposició: pots oposar-te al tractament de les teues dades. Nosaltres complim amb això, llevat que existisquen motius justificats per al processament.

Per a exercir aquests drets, per favor, contacta amb nosaltres. Per favor, consulta els detalls de contacte en la part inferior d’aquesta política de cookies. Si tens alguna queixa sobre com gestionem les teues dades, ens agradaria que ens la feres saber, però també tens dret a enviar una queixa a l’autoritat supervisora (l’autoritat de protecció de dades).

10. Dades de contacte

Per a preguntes i/o comentaris sobre la nostra política de cookies i aquesta declaració, per favor, contacta amb nosaltres usant les següents dades de contacte:

La Somniada Coop. V.
C/Vall d’Uixó 4, 12480 Soneja (Castelló)
Espanya
Web: https://lasomniada.com
Correu electrònic: moc.liamg@irgapooc.ivaj

Esta política de cookies ha sido sincronizada con cookiedatabase.org el 11/07/2022.