Avís legal

1. CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç La Somniada COOP. V., amb C.I.F. F-67678805 i domicili en C/Vall d’Uixó 4, 12480 Soneja (Castelló) d’ara en avant La Somniada COOP. V, titular del lloc web www.lasomniada.com L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: javi.coopagri@gmail.com.

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per, accés i ús dels llocs web de la Somniada COOP. V.  atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de la Somniada COOP. V totes les condicions d’ús que s’estableixen ací sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de la Somniada COOP. V proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seua responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis o mail emesos per la Somniada COOP. V  per a accedir a determinats continguts o serveis oferits per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferides per la Somniada COOP. V contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en un altre cas, puguen suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web puga patir, directament o indirectament, a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, ja títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web.

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

La Somniada COOP. V no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals puga accedir l’usuari a través dels enllaços establits en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir a través dels enllaços.

La Somniada COOP. V declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que puga derivar-se de la navegació per les seues pàgines web. En conseqüència, La Somniada COOP. V no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que puga patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

La Somniada COOP. V no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que porten causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produïsquen la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: La Somniada no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

La Somniada COOP. V no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

4. PUBLICITAT

La web www.lasomniada.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seua inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguen ser aplicable.

lasomniada.com no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguen contindre els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

5. MODIFICACIONS

La Somniada COOP. V es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant quant als continguts dels llocs web com per les seues condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguen publicades en la web i fins que no siguen modificades per altres posteriors.

L’usuari es compromet a abstindre’s de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seues pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a la Somniada COOP. V  Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seues pàgines web sense el consentiment explícit de la Somniada COOP. V. 

Així mateix, La Somniada COOP. V es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda de les seues pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

7. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i La Somniada COOP. V es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que puga sorgir entre l’usuari i La Somniada COOP. V els jutjats o tribunals de la localitat de VALÈNCIA (ESPANYA).